logo
4 euskarri
Bizidunen oinarrizko egitura

Kontzeptu-mapa

Draw.io eredua
Bizidunen oinarrizko egitura

Kontzeptu-mapa

Lucidchart eredua
Bizidunak

Eskema

Draw.io eredua
Bizidunak

Eskema

Lucidchart eredua
 
ikas elkar
IKASELKAR argitaletxea | Tel. 943 225 876 | ikaselkar@ikaselkar.eus | www.ikaselkar.eus