logo
3 euskarri
Fitxak: A-B

Fitxa

Fitxak: C-D

Fitxa

Hizkuntza baten bizitasun-maila eta desagertzeko arriskua ebaluatzeko metodologia

Testua

 
ikas elkar
IKASELKAR argitaletxea | Tel. 943 225 876 | ikaselkar@ikaselkar.eus | www.ikaselkar.eus