logo
8 euskarri
Aro Modernoko esplorazio nagusiak: denbora-lerroa

Esteka

Aro Modernoko esplorazio nagusiak: datu-taula

Denbora-lerroen datu-taula

Kangnidoren mapa

Irudia

Diego Riberoren mapa

Irudia

Fra Mauroren mapa

Irudia

Taula

Fitxa

1-2-4 egitura
1-2-4' egitura

Bideoa

Irudien kudeaketa

Tutoretza-bideoa

 
ikas elkar
IKASELKAR argitaletxea | Tel. 943 225 876 | ikaselkar@ikaselkar.eus | www.ikaselkar.eus