logo
4 euskarri
1. Biztanleria zahartzea

Testua

Biztanleriaren analisiak
2. Etxebizitzak hustea

Testua

Biztanleriaren analisiak
3. Immigratzaileak eta emigratzaileak

Testua

Biztanleriaren analisiak
4. Jaiotza-tasaren beherakada

Testua

Biztanleriaren analisiak
 
ikas elkar
IKASELKAR argitaletxea | Tel. 943 225 876 | ikaselkar@ikaselkar.eus | www.ikaselkar.eus