logo
Pitagorasen teoremaren froga (Perigal)

GeoGebrako simulazioa

Ikaselkar

 
ikas elkar
IKASELKAR argitaletxea | Tel. 943 225 876 | ikaselkar@ikaselkar.eus | www.ikaselkar.eus