logo
2 euskarri
Probabilitatea modelizatzeko tekinkak

Eskema

Draw.io eredua
Probabilitatea modelizatzeko tekinkak

Eskema

Lucidchart eredua
 
ikas elkar
IKASELKAR argitaletxea | Tel. 943 225 876 | ikaselkar@ikaselkar.eus | www.ikaselkar.eus