logo
4 euskarri
Dianaren dinamika

Animazioa

Taldekideen rolak eta betebeharrak

Fitxa

Talde-lanaren kontratua

Testua

Rolen banaketa

Bideoa

 
ikas elkar
IKASELKAR argitaletxea | Tel. 943 225 876 | ikaselkar@ikaselkar.eus | www.ikaselkar.eus